Servicii Arhitectură - Urbanism - Consultanță - Peisagistică - Design Interior

Vă asigurăm serviciile de proiectare arhitecturală de la ridicarea topografică si obţinerea avizelor până la încheirea şantierului şi servicii de consultanţă legate de acestea:

users32
Consultanţă în alegerea unui teren sau a unei construcţii;

arrowright32
Elaborarea şi definitivarea temei de proiectare;

article32
Consultanţă privind viabilitatea unei investiţii;

bag32
Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu;

bargraph32
Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizatiilor;

block32
Ridicarea topografică, intabulare şi cadastru;


Organizarea de şantier;


Modelare 3D pentru prezentarea proiectului;

mouse32.png
Studiul de piaţă locală;

note32.png Studiile de specialitate: de fezabilitate, de impact asupra mediului, etc.;

notecheck32.png
Obţinerea certificatului de urbanism;

notepencil32.png
Documentaţiile pentru avizele şi acordurile specifice;

paper32.png
Scoaterea terenurilor din circuitul agricol;

papercheck32.png
Studiu geotehnic şi hidrogeologic;

paperheart32.png Orientarea partenerului şi clientului spre firmele de construcţii calificate;

paperlock32.png Orientarea partenerului şi clientului spre furnizorii de materiale de construcţii fiabili.

Webdesign MT-WebART | Copyright 2007-2015 © 4D InnoDesign